ITKP0002 Introduction to Cyber Security (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Internet ja sen teknologiat, Suomi tietoyhteiskuntana, kyberuhat ja niiden aiheuttajat, kyberhyökkäysten toteuttamistavat, kyberuhkien vaikutukset verkottuneen tietoyhteiskunnan toimintaan, yhteiskunta ja kyberturvallisuus.

Suoritustavat

Verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen ja oppi-misympäristössä tehtävä verkkotentti (2 op).

Arviointiperusteet

Arviointi perustuu verkossa tehtävän tentin tulokseen (2 op).

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kyberturvallisuuteen ilmiönä liittyvät organisatoriset ja tekniset perusasiat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä osaa arvioida niiden vaikutusta eri tasoilla ja konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kybermaailman käyttäytymissäännöt niin, että hän voi toimia kyberympäristössä vastuullisesti turvallisesti sekä opastaa myös lähiympäristöään tällaiseen käyttäytymiseen.

Study materials

Verkkomateriaali.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (2 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching