ITAA4000 Italian History and Cultural History (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Italian
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Katsaus Italian poliittiseen ja sosialiseen historiaan sekä kulttuurihistoriaan.

Suoritustavat

Joko kontaktiopetus tentteineen tai kirjatentti.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen/tenttisuoritus.

Arvosana lopputentin pistemäärän mukaisesti:
50,0-67,5%: arvosana 1
67,6-76,0%: arvosana 2
76,1-84,5%: arvosana 3
84,6-93,0%: arvosana 4
93,1-100%: arvosana 5

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • saa kokonaiskuvan Italian eri alueiden kulttuurista
  • osaa selittää italialaisen yhteiskunnan rakenteita ja kehitystä
  • kykenee vertailemaan suomalaista ja italialaista tapakulttuuria
  • tuntee riittävän hyvin Italian historiaa varhaiskeskiajasta nykypäiviin

Kurssilla harjoitellaan substanssiosaamisen ohella mm. seuraavia työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

  • tiedonhankinnan ja -tuottamisen taidot
  • ryhmä- ja projektityötaidot

Study materials

Kurssivihko

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, tentti
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus/essee.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Kirjatentti
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kurssin opetukseen sekä annettujen tehtävien tekeminen. Tenttisuoritus/essee.
Study methods:

Kontaktiopetus, tentti

Study materials:

Kurssivihko

No published teaching
x

Exam (5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus
Study methods:

Kontaktiopetus, tentti

Study materials:

Kurssivihko

No published teaching