FYSS9460 Advanced Laboratory (4–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Harjoitustöitä fysiikan eri alueilta kuten ydinfysiikasta, materiaalifysiikasta, soveltavasta fysiikasta, elektroniikasta, uusiutuvasta energiasta, laskennallisesta fysiikasta tai koulufysiikasta. Yksittäisten töiden laajuus on useimmiten 2 op. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti erilaisia kokeellisia tutkimuksia, analysoida saamiaan havaintoja ja laatia raportteja tutkimuksistaan.

  • käyttää tietokonetta tutkimuksen eri vaiheissa monipuolisesti (datankeruu, tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta ja kuvankäsittely).

  • etsiä tietoa erilaisista mittausmenetelmistä itsenäisesti. 

Additional information

Ajankohta koko lukuvuosi

Description of prerequisites

Contemporaneously with advanced physics studies.

Study materials

Työohjeet 

Completion methods

Method 1

Description:
Ajankohta koko lukuvuosi.
Evaluation criteria:
Töistä laaditaan työselostus, joka normaalisti arvostellaan skaalalla 1-5.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4–10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Töistä laaditaan työselostus, joka normaalisti arvostellaan skaalalla 0-5. Opintojakson arvosana on töiden arvosanojen opintopisteillä painotettu keskiarvo.
Language:
Finnish
Study methods:

Laboratoriotyöt ja työselostukset.

Teaching