FYSP1010 Introduction to Mechanics (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • Description of motion and forces with vectors

 • Newton’s laws of motion

 • Principles of momentum and angular momentum

 • Principles of energy

 • Newton’s law of gravity

Contents of mathematics and numerics: vectors, differentiation, one and multi-dimesional integration, use of simple numeric programs in physics. 

Learning outcomes

After the course students will be able to

 • Describe the motion of a point-like object, analyze and model the forces, make reasonable assumptions and formulate and solve the equation of motion as well as assess the solution

 • Apply the conservation of momentum and energy in multi-particle problems and make use of concepts of work and potential energy in problems.

 • Analyze statics of rigid bodies as wells as dynamics of symmetric, rotating and rolling bodies.

 • Apply Newton’s laws of motion for celestial mechanics.

 • Interpret simple well documented computer programs and modify them to solve a given problem.

 • Act in a constructive way and perform group and self-evaluation 

Description of prerequisites

Compulsory program of the longer curriculum of high school mathematics or similar knowhow. 

Study materials

Online material and Youtube (opi fysiikkaa channel) videos 

Literature

 • Randall D. Knight. Physics for Scientists and Engineers - A Strategic Approach with Modern Physics. ISBN 978-0-13-394265-1. Harlow, Essex: Pearson Education, 2017.; ISBN: 978-0-13-394265-1

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Esimerkiksi itsenäisesti ja ryhmässä tehdyt harjoitustehtävät (39/60), itsearviointi (7/60), ryhmäarviointi (7/60) sekä opettajan arviointi (7/60). Arviointikohteiden kokonaispistemäärästä on saatava vähintään 50 % ja niiden osuudet. Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tämä suoritustapa on tarkoitettu opiskelijoille, joille ensimmäinen suoritustapa ei erityisistä syistä ole mahdollinen (esim. opetuskieli, asuminen muualla, suositus yksilöllisistä opintojärjestelyistä). Suoritustavasta on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssille ilmoittautumista.
Evaluation criteria:
Esimerkiksi itsenäisesti ja ryhmässä tehdyt harjoitustehtävät (39/53), itsearviointi (7/53) sekä opettajan arviointi (7/53). Arviointikohteiden kokonaispistemäärästä on saatava vähintään 50 % ja niiden osuudet. Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts

Method 3

Description:
Tämä suoritustapa on tarkoitettu opiskelijoille, joille ensimmäinen suoritustapa ei erityisistä syistä ole mahdollinen (esim. opetuskieli, asuminen muualla, suositus yksilöllisistä opintojärjestelyistä). Suoritustavasta on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssille ilmoittautumista.
Evaluation criteria:
Esimerkiksi harjoitustehtävät (43/60), itsearvio (7/60) ja arviointikeskustelu (10/60). Arviointikohteiden kokonaispistemäärästä on saatava vähintään 50 %.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Esimerkiksi itsenäisesti ja ryhmässä tehdyt harjoitustehtävät (39/60), itsearviointi (7/60), ryhmäarviointi (7/60) sekä opettajan arviointi (7/60). Arviointikohteiden kokonaispistemäärästä on saatava vähintään 50 % ja niiden osuudet. Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.
Language:
Finnish
Study methods:
 • Laatuaikaoppiminen -toimintamallin mukaisesti viikoittain luennot sekä keskustelut ja vuorovaikutteiset tilaisuudet pienryhmissä sisältäen ryhmässä ja itsenäisesti tehtäviä harjoitustehtäviä. Lisäksi projektityöt sekä vertais- ja itsearviointi kurssin lopuksi.

 • Harjoitustehtävät palautetaan kirjallisina ja ne arvostellaan. 

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Esimerkiksi itsenäisesti ja ryhmässä tehdyt harjoitustehtävät (39/53), itsearviointi (7/53) sekä opettajan arviointi (7/53). Arviointikohteiden kokonaispistemäärästä on saatava vähintään 50 % ja niiden osuudet. Opettaja päättää arvioinninkohteiden osuudet opintojakson kokonaispisteistä.
Language:
Finnish
Study methods:
 • Itsenäisesti viikoittain tehtävät harjoitustehtävät ja oppimispäiväkirja sekä projektityöt ja itsearviointi kurssin lopuksi.

 • Harjoitustehtävät palautetaan kirjallisina ja ne arvostellaan. 

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Esimerkiksi harjoitustehtävät (43/60), itsearvio (7/60) ja arviointikeskustelu (10/60). Arviointikohteiden kokonaispistemäärästä on saatava vähintään 50 %.
Language:
Finnish
Study methods:

Itsenäinen opiskelu (kurssikirja, videot), erikseen sovitut harjoitustehtävät ja suullinen kuulustelu. 

Teaching