FYSA2010 Electromagnetism (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Physics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • repetition of the fundamentals of electrostatics and electromagnetism (electric and magnetic fields, associated potentials, Lorentz force and electromagnetic induction)

 • Poisson's and Laplace's equations, uniqueness theorem

 • Hall effect

 • the integral and differential presentations of Maxwell's equations

 • the boundary conditions of the electromagnetic fields

 • electric and magnetic dipole, polarisation, magnetization

 • the energy of the electromagnetic field and Poynting's vector

 • Lorentz transformation and the relativistic calculation on electromagnetic fields

 • the generation and transfer of electromagnetic radiation

 • computer simulations of electromagnetic phenomena   

Learning outcomes

After passing the course, the student

 • knows the common electromagnetic problems and can select appropriate methods to solve them

 • knows the potential presentation of electromagnetic fields and can find electric potential usind the Laplace and Poisson equations

 • can describe in the microscopic level of matter, how dielectic material is polarized, and describe polarization mathematically using (bound) polarisation charges

 • can describe in the microscopic level of matter, how materials are magnetized, and describe magnetization mathematically using (bound) magnetization currents

 • knows the boundary conditions of the electromagnetic fields on the interface of materials and can calculate the change of the fields in common cases

 • can justify Faraday's induction law and can calculate the induced electromotive force in common cases

 • can derive the Maxwell's differential equations from the experimental laws using the appropriate mathematical methods, and further derive the electromagnetic wave equation from Maxwell's equations

 • knows the Poynting's theorem and how it is related to the conservation laws of the electromagnetic fields

 • can calculate the Poynting's vector and knows how it is related to the transfer of electromagnetic energy

 • masters mathematically the Lorentz transformation of electric and magnetic fields

 • knows the generation mechanism of electromagnetic radiation: the field of altering electric dipole and the radiation of accelerating charges

 • can use the numeric simulation codes to solve electromagnetic problems 

Description of prerequisites

 • FYSP1040 Sähköopin perusteet

 • FYSP1050 Sähkömagnetismin perusteet,

 • MATP211-213 Calculus 1-3

 • MATA181-182 Vektoricalculus 1-2

 • MATA114 Differentiaaliyhtälöt 

Literature

 • David J. Griffiths, Introduction to Electrodynamics (4th edition). Pearson, 2013. ISBN-13: 9781292021423.
 • o Hannu Koskinen, Elektrodynamiikka, Limes ry, 2017

Completion methods

Method 1

Description:
Ajankohta kevätlukukausi, 3. periodi
Evaluation criteria:
Luentokuulustelut, loppukuulustelu, harjoitustehtävät (esim. loppukuulustelu 80%, harjoitustehtävät 20%, luentokuulustelut 20% bonus)
Time of teaching:
Period 3
Select all marked parts

Method 2

Description:
Tämä suoritustapa on tarkoitettu opiskelijoille, joille toinen suoritustapa ei erityisistä syistä ole mahdollinen (esim. opetuskieli, asuminen muualla, suositus yksilöllisistä opintojärjestelyistä). Suoritustavasta on otettava yhteyttä opettajaan ennen kurssille ilmoittautumista.
Evaluation criteria:
Kotitentti tai tentti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Luentokuulustelut, loppukuulustelu, harjoitustehtävät (esim. loppukuulustelu 80%, harjoitustehtävät 20%, luentokuulustelut 20% bonus) .
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, harjoitustehtävät, loppukuulustelu, laboratoriotyöt. 

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kotitentti tai tentti.
Language:
Finnish
Study methods:

Itseopiskelu sekä joko kotitentti ja arviointikeskustelu tai perinteinen tentti, laboratoriotyöt. 

Teaching