ELIS013 Advanced Literature in Applied Exercise (6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Soveltavan liikunnan kirjallisuutta

Suoritustavat

Itseopiskelu 600-1000 sivua (600 sivua jos kaikki vieraskielistä ja 1000 sivua, jos kaikki suomenkielistä kirjallisuutta).
Kirjallisuuden tenttiminen yhtenä kokonaisuutena.

Arviointiperusteet

Tentti 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on perehtynyt oman opinnäytetyön perustana olevaan kirjallisuuteen

Literature

  • Sovitaan tentaattorin kanssa.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching