ELIS010 Expertise in Applied Exercise (4 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opiskelijan suuntautumisen mukaan, esimerkiksi eri-ikäisten soveltava liikunta, vammaisurheiluvalmennus, konsultaatio soveltavassa liikunnanopetuksessa, aktiivinen kuntoutus, soveltava liikunta toisen asteen ammatillisessa ja korkea-asteen koulutuksessa.
Reflektiivinen ajattelu asiantuntijaksi kasvamisessa.

Suoritustavat

Ohjattu asiantuntijuusharjoittelu 40 tuntia.
Kirjallisuuteen perehtyminen.
Portfolion laatiminen.

Arviointiperusteet

Portfolio 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on asiantuntija jollakin alla olevista erityisliikunnan sisällöistä

Description of prerequisites

ELIA013 Soveltavan liikunnan asiantuntijaharjoittelu
ELIA014 Konsultaatio soveltavassa liikunnassa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching