ELIS009 Advanced Studies Thesis (35 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Itsenäinen tutkimustyö, jota tukee henkilökohtainen ohjaus.

Suoritustavat

Itsenäistä työskentelyä
Syventävän opinnäytteen hyväksytty suorittaminen
Kypsyysnäytteen suorittaminen

Arviointiperusteet

Opinnäytetyö 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee soveltavan liikuntatutkimuksen tekemisen
- ymmärtää laajemmin tutkimuksen tekemisen yleiset periaatteet

Description of prerequisites

Erityisliikunnan aineopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (35 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching