ELIS008 Advanced Studies Thesis Seminar (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Tutkimustehtävän määrittely
Tutkimussuunnitelman laatiminen
Aineiston keruu ja analysointi
Raportointi

Suoritustavat

Seminaarityöskentely 40 tuntia
Itsenäinen työskentely
Aktiivinen osallistuminen seminaariin ja siihen sisältyviin yksilöohjauskeskusteluihin, opinnäytetyön raportointia sen eri vaiheissa ja toisten opiskelijoiden töiden opponointia.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hallitsee tutkielmassaan käytetyn aineiston analysointimenetelmät
- tietää kuinka tulokset raportoidaan asianmukaisesti

Description of prerequisites

Erityisliikunnan aineopinnot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching