ELIP1007 Adapted Physical Education in Schools (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Yksilöllisen opetussuunnittelun periaatteet ja oppimisen tuki liikunnassa

Yksilöllisen liikunnan opetussuunnitelman (oppimissuunnitelma tai HOJKS) laatiminen

Oppilashuollon periaatteet koulussa liikunnan näkökulmasta

Talviliikunnan, sisäliikunnan, ulkoliikunnan, vesiliikunnan ja palloilun sekä muiden koululiikunnan muotojen soveltaminen


Suoritustavat

Seminaarit 16 h

Harjoitukset 50 h

Seminaarityö


Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Seminaarityö ja sen esittäminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa suunnitella liikuntaa tukea tarvitseville oppilaille koulussa
  • osaa eriyttää liikunnanopetusta tarkoituksenmukaisesti
  • osaa soveltavaa liikuntaa eri vuodenaikoina ja eri oppimisympäristöissä tukea tarvitseville oppilaille koulussa

Study materials

Rintala, P, Huovinen, T. & Niemelä, S. 2012. Soveltava liikunta. Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu no 168. Helsinki: Liikuntatieteellinen Seura. (ss. 254-488)

Huovinen, T. 2003. Talviliikuntaa kaikille: Soveltavan talviliikunnan käsikirja. Helsinki: Edita.

Opetussuunnitelmien perusteet perusopetuksessa ja toisella asteella. Luettavissa https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot

Ajankohtainen koululiikunnan soveltamista käsittelevä kirjallisuus

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssista annetaan yksi arvosana, mikä kattaa seminaarit, harjoitukset ja seminaarityön.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching