ELIA014 Consultation in Applied Exercise (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Muuttuva asiantuntijuus soveltavassa liikunnassa ja vammaisurheilussa.
Soveltavan liikunnan tukipalvelut.
Konsultaation käsite, teoreettisia lähestymistapoja ja konsultaatiomenetelmiä.
Soveltavan liikunnan täydennyskoulutus.
Konsultaatioharjoittelu.

Suoritustavat

Seminaari 10 tuntia
Konsultaatioharjoittelu 40 tuntia
Itsenäinen työskentely
Aktiivinen osallistuminen seminaariin. Kirjallisuuden tenttiminen. Konsultaatioharjoittelun raportointi.

Arviointiperusteet

Kirjallisuus 50 %, harjoitteluraportti 50 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa toimia soveltavan liikunnan asiantuntijatyössä

Description of prerequisites

Erityisliikunnan perusopinnot

Literature

  • Dettmer, P., Knackendoffel, A. & Thurston, L. P. 2013. Consultation, Collaboration and Teamwork for Students with Special Needs. 7. painos. Boston, MA: Allyn & Bacon. (414 s)
  • Kampwirth, T. & Powers, K. M. 2015. Collaborative Consultation in the Schools. Effective Practices for Students with Learning and Behavior Problems. 5. painos. Pearson
  • Sopimuksen mukaan osa seuraavista teoksista tai muu tentaattorin kanssa sovittava kirjallisuus (n. 200 s).

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching