ELIA007 Studies in Sign Language (2 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Viittomakielen perusteet

Suoritustavat

Itsenäisesti kurssin löytäminen ja sen vastaavuudesta sopiminen opettajan kanssa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa viittomakielen alkeet

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching