ELIA005 Research Methods in Sports Sciences (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Perehtyminen erityisliikuntaan sopiviin keskeisiin tiedonhankinta- ja analyysimenetelmiin kuten single-case asetelmiin.

Suoritustavat

Itsenäinen työskentely
Kirjallisuuden tenttiminen

Arviointiperusteet

Kirjallisuus 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää erityisliikuntaan sopivia tutkimusmenetelmiä
- tutustuu sellaisiin tutkimusmenetelmiin, joita ei ole opiskellut pääaineessa

Description of prerequisites

Erityisliikunnan perusopinnot

Literature

  • Sovitaan tentaattorin kanssa

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching