ECOS1095 Advanced species identification: Fungi (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perussienikurssi, jossa perehdytään suursienten (pääasiassa helttasienet ja tatit) lajintuntemukseen. Pääpaino kurssilla on eri sienisukujen ja -lajien opettelussa, mutta kurssilla käydään läpi myös sienten ekologiaa ja talouskäyttöä. Mukaan kurssille tarvitset sienikorin, sienikirjan, puukon tai muun sieniveitsen ja luupin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa käyttää oikein tärkeimpiä sienten määrittämiseen käytettäviä tuntomerkkejä
  • osaa itsenäisesti tunnistaa yleisimmät suomalaiset suursienisuvut ja kymmeniä tärkeitä lajeja määrityskirjaa käyttäen
  • osaa suhtautua kriittisesti määritystulokseen ja omaa alustavan valmiuden arvioida määrityksen luotettavuutta. Määritystaitojen lisäksi opiskelija tuntee sienten ekologian perusteita ja ymmärtää alkeita niiden merkityksestä esimerkiksi ekosysteemien toiminnan kannalta.

Study materials

Suositeltavin sienikirja: Salo, P., Niemelä, T. & Salo, U. 2006. Suomen sieniopas. Kasvimuseo, WSOY, 512 sivua.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssin suorittaminen edellyttää jatkuvaa läsnäoloa, poissaolot vain erityisistä syistä.  Kurssin lopussa on tentti ja kurssista saa arvosanan. Pieni esitehtävä joka annetaan noin viikkoa ennen kurssia. Luentoja, retkiä ja demoja. Kurssiretket tehdään pyöräillen noin 5km säteellä kurssisalista.

No published teaching