ECOS1086 Biotopes (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Perehdytään kasvillisuustyyppien luokittelun teoriaan ja luokitellaan kasvillisuustyyppejä maastossa. Pääpaino opetuksessa on maastoharjoittelulla ja maastossa tapahtuvalla opetuksella. Kurssilla käydään läpi kaikki kasvipeitteiseen maanpinnan kasvillisuustyypit, mutta pääpaino kurssilla on metsätyyppien, perinnebiotoppien ja suotyyppien luokittelussa.


Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija:
  • osaa Suomessa esiintyvien luontotyyppien keskeiset rakenteelliset piirteet
  • kykenee tunnistamaan maastossa kasvillisuustyyppin indikaattorilajiston
  • kykenee kasvilajiston perusteella kirjallisuuden avulla nimeämään luontotyypin ja luokittelemaan kasvipeitteistä maa-alaa
  • tietää luokittelun taustalla olevan ekologisen teorian ja pystyy soveltamaan sitä luontotyyppien rajauksessa.

Additional information

This course is only given in Finnish.

Description of prerequisites

BENA2031 ja BENA2033 

Literature

  • Hotanen ym. 2008. Metsätyypit – opas kasvupaikkojen luokitteluun. Karisto, 182s.; ISBN: 978-952-5694-22-2
  • Eurola ym. 2015. Sata suotyyppiä - Opas Suomen suokasvillisuuden tuntemiseen. Thule-instituutti, Oulangan tutkimusasema, Oulun yliopisto. Juvenes Print – Oulu. 112 s.; ISBN: 978-952-62-0891-6

Completion methods

Method 1

Description:
Course is organised every second year (autumn 2020, 2022).
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Maastokurssi, pakollinen läsnäolo koko kurssin ajan + hyväksytysti suoritettu maastotentti.

Teaching