CKSA3060 Student-centered learning (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Kokkola University Consortium Chydenius
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • yksilöllisten oppimisedellytysten teoreettiset lähtökohdat
  • edellisiin perusteisiin pohjautuva oppimisen tukeminen ja arviointi
  • yhteisöllisyys sekä pedagoginen kumppanuus (samanaikaisopettajuus)

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • ymmärtää oppijan yksilöllisiä oppimiseen vaikuttavia tekijöitä
  • ymmärtää yksilön toimintaa ryhmän jäsenenä
  • hallitsee oppimisen ohjaamisen ja arvioinnin monipuolisia käytäntöjä.

Additional information

Opintojakso on osa opettajan pedagogisia opintoja (60 op).

Study materials

Sovitaan kouluttajan kanssa.

Completion methods

Method 1

Description:
1.8.2023 alkaen luokanopettajien aikuiskoulutus on muutettu monimuotoiseksi. Tätä ennen aloittaneilla on ollut opintojaksossa 18 tuntia kontaktiopetusta ja 63 tuntia omatoimista työskentelyä. Osallistuminen lähiopetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävien tekeminen.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching