BENY2002 Study Plan and orientation to the work career (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

BIO tai LY LuK-tutkinnon 1. vuoden alussa aloitettava kurssi

Description

LuK-tutkintoon sisältyvä henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka tekeminen aloitetaan ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. HOPSin tekoprosessiin liittyy erilaisia opintojen suunnitteluun ja työelämätietoon sekä e-HOPS sovelluksen käyttöön perehdyttäviä tapahtumia, ryhmätapaamisia, portfolion kirjoittamista sekä henkilökohtainen tapaaminen HOPS-ohjaajan kanssa. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu myös mahdollisiin työpaikkoihin haastattelemalla alalla työskentelevän henkilön ja esittelemällä seminaarissa hänen työnsä sisältöä muille.

Learning outcomes

  • Opintojakson suoritettuaan 
  • opiskelijalla on hyväksytty kandidaattiopintojen opintosuunnitelma Sisussa 
  • opiskelija tuntee oman oppiaineensa opetussuunnitelman sekä opintojen aikataulun ja kuormittavuuden 
  • opiskelija tutustuu eri oppiaineisiin ja kansainvälistymisen mahdollisuuksiin 
  • opiskelija hahmottaa yleisiä työelämävaatimuksia ja tulevaa asiantuntijuuttaan 
  • opiskelija tiedostaa, että henkilökohtaisen opinto- ja urasuunnitelman rakentaminen on jatkuva prosessi. 

Study materials

Moodlessa

Completion methods

Method 1

Description:
HOPS-työskentely on tärkeää heti opintojen alusta alkaen, mutta se jatkuu läpi opintojen.
Evaluation criteria:
Kurssi hyväksytään suoritetuksi, kun kaikki siihen liittyvät tehtävät on suoritettu (hyväksytty/hylätty)
Time of teaching:
Period 1, Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Study methods:

Lentävä Lähtö, ryhmäohjaus, portfolion kirjoittaminen ja siihen liittyvät tehtävät, yksilöohjaus, työelämäseminaari (osallistuminen ja esitys) 

Study materials:

Moodlessa

Teaching