ANTP015 Introduction to Greek Culture (2 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Johdatus kreikkalaiseen kulttuuriin. Valinnainen opintojakso.

Suoritustavat

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Arviointiperusteet

Tenttisuoritus.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kreikkalaisen kulttuurin epäyhteneväisyyden,

 • osaa selittää polisten (erityisesti Ateenan ja Spartan) yhteiskuntaelämään ja kulttuuriin kuuluvia toimintoja ja käytänteitä (mm. väestöluokat, kasvatus, oikeudenkäyttö, armeija). 

Opintojaksossa harjoitellaan substanssiosaamisen ohella työelämässä tarvittavia yleisiä valmiuksia:

 • kokonaisuuden hahmotuskyky
 • ajanhallintataidot
 • itsenäistä työskentely
 • tiedonhankintataidot
 • kirjallisen raportin tuottaminen

Study materials

Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa, tai SOWERBY, The Greeks; tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Literature

 • FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa.
 • SOWERBY, The Greeks.
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Completion methods

Method 1

Description:
Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Exam (2 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus.
Language:
Finnish
Study methods:

Tenttikirjaan perehtyminen ja pääasioiden omaksuminen itsenäisesti, tentti.

Study materials:
Lue tenttiin toinen seuraavista teoksista: FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa, tai SOWERBY, The Greeks; tarkista henkilöiden nimiasut esim. teoksesta CASTRÉN, Antiikin käsikirja.
Literature:
 • FLACELIÈRE, Sellaista oli elämä antiikin Kreikassa.
 • SOWERBY, The Greeks.
 • CASTRÉN, Antiikin käsikirja.

Teaching