AIKS4500 Master's Thesis (30 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Syventävien opintojen tutkielma

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • toteuttaa tieteellisen tutkielman kasvatustieteiden alueeseen kuuluvasta aiheesta

  • hyödyntää tieteelliseen ajattelun taitoja tutkimuksen tekemisessä

  • noudattaa tutkielman toteutuksessa tutkimuseettisiä ja tieteellisen viestinnän periaatteita.

Additional information

Suoritustapa, arviointikohde
Syventävien opintojen tutkielman työstäminen valmiiksi itsenäisesti.

Arviointiperusteet
Määritellään tiedekuntaneuvoston hyväksymissä arvosanakohtaisissa arviointiperusteissa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Määritellään tiedekuntaneuvoston hyväksymissä arvosanakohtaisissa arviointiperusteissa
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (30 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching