AIKS1320 Learning and development at work (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Työssä tapahtuva oppiminen, ammatillinen kehittyminen, työelämän kehittäminen, henkilöstön kehittäminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee keskeiset työssä oppimista ja ammatillista kehittymistä kuvaavat teoreettiset lähestymistavat

 • tuntee työelämän kehittämistä kuvaavat tutkimukselliset lähestymistavat ja käytänteet

 • syventää ymmärrystä aikuisten oppimisesta muuttuvassa työssä

 • saa valmiuksia soveltaa oppimista ja kehittämistä työssä koskevaa tutkimustietoa työelämän käytänteissä yksilö-, työyhteisö- ja organisaatiotasoilla

Description of prerequisites

aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot

Study materials

Kirjallisuus

 1. BILLETT, S., HARTEIS, C. & GRUBER, H. 2014. International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning. Volume 1-2. Springer. Osat I, II ja IV sekä kaksi artikkelia
 2. BECKETT, D. & HAGER, P. 2019. The emergence of complexity. Rethinking education as a social science. Springer.

sekä valinnan mukaan neljä artikkelia seuraavista:

1. Collin, K., Lemmetty, S. & Riivari, E. 2019. Vastuulliset henkilöstön kehittämisen käytänteet luovuuden mahdollistajina kasvu-yrityksissä. Teoksessa Collin, K. & Lemmetty, S. 2019 (toim.). Siedätystä johtamisallergiaan! Vastuullinen johtajuus itseohjautuvuuden ja luovuuden tukena työelämässä. Helsinki: Edita, 229 -245.

 1. Ellinger, A. D. 2004. The concept of self-directed learning and its implications for human resource development. Advances in Developing Human Resources 6(2), 158–177.
 2. Fenwick, T. 2008. Understanding relations of individual–collective learning in work: A review of research. Management Learning, 39(3), 227–243.
 3. Hökkä, P., Vähäsantanen, K. & Paloniemi, S. 2019. Emotions in learning at work. Vocations and Learning https://doi.org/10.1007/s12186-019-09226-z
 4. Järvensivu, A. & Koski, P. 2012. Combating learning. Journal of Workplace Learning 24 (1), 5–18.

6. Lemmetty, S. & Collin, K. 2019. Self-directed learning as a practice of workplace learning. Interpretative repertoires of self-directed learning at ICT work. Vocations and Learning. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09228-x

 1. Manuti, A. ym. 2015. Formal and informal learning in the workplace: a research review. International Journal of Training and Development 9(1), 1360–3736.
 2. Räsänen, K. 2015. Fire and water combined: understanding the relevance of working life studies through a concept of practical activity. Nordic Journal of Working Life Studies 5 (3a), 47–62.

Lisäksi muu mahdollinen opetusohjelmassa mainittu oppimateriaali.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching