AIKS1310 Participation and learning in sustainable society (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Educational Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Osallisuus, kestävyys oppimisessa ja työssä, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, inhimillinen kestävyys

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • ymmärtää osallisuuden ja oppimisen käsitteitä kestävyyden näkökulmasta

  • saa valmiuksia osallistua kestävän yhteiskunnan rakentamiseen

  • syventää ymmärrystä osallisuudesta ja toimijuuden mahdollisuuksista monimutkaisesti kytkeytyneessä yhteiskunnassa.

  • perehtyy kestävän oppimisen ajatukseen keskeisenä tulevaisuuden opiskelutaitona

Description of prerequisites

aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen aineopinnot

Study materials

Kirjallisuus

  1. Kasvio, A. 2014. Kestävä työ ja hyvä elämä. Gaudeamus.
  2. Bohlinger, S., Haake, U., Jorgensen, C.H., Toiviainen, H. & Wallo, A. (toim.) 2015. Working and learning in times of uncertainty. Challenges to adult, professional and vocational education.
  3. Lucio-Villegas, E. (ed.) 2016. Citizenship as politics. International perspectives from adult education. Springer (e-book)

Lisäksi opetusohjelmassa mainittu muu oppimateriaali, ajankohtaiset artikkelit /teokset

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen ja/tai oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching