TILPAI Basic and Intermediate Studies in Statistics (63+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Tilastotieteen perus- ja aineopintokokonaisuuden tavoitteena on antaa opiskelijalle kattavat perustiedot tilastotieteen keskeisestä teoriasta ja tärkeimmistä aineistonhankinta- ja analyysimenetelmistä sekä tilastollisesta tietojenkäsittelystä. Menetelmien käyttöä harjoitellaan sekä kurssien yhteydessä että seminaareissa. Opinnot muodostavat tilastotieteen yleisen perustan, jolle maisteriopinnoissa syventäminen ja erikoistuminen rakentuvat.

Learning outcomes

Tilastotieteen perus- ja aineopinnot suorittanut opiskelija

 • osaa nimetä tilastotieteen peruskäsitteet sekä joitakin perusmenetelmiä ja –malleja
 • omaa valmiudet laajentaa ja syventää osaamistaan maisterivaiheen opinnoissa
 • osaa raportoida yksinkertaisten tilastollisten analyysien tulokset
 • on kiinnostunut kvantitatiivisista menetelmistä ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen
 • kykenee hankkimaan lisätietoa tilastotieteen oppikirjoista ja jäsentämään sitä
 • osaa ohjaajan johdolla ja yhdessä sovellusalan asiantuntijan kanssa muotoilla ja ratkaista tilastollisia ongelmia
 • osaa käyttää tavallisimpia tilastollisia ohjelmistoja
 • on utelias ja avoin eri sovellusalojen ongelmille
 • tietää kvantitatiivisista aineistoista tehtävien johtopäätösten tärkeyden yhteiskunnassa ja tieteessä, ja ymmärtää johtopäätöksiin liittyvän epävarmuutta
 • kykenee pienimuotoiseen tilastolliseen konsultointiin
 • tietää yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden tilastollisten johtopäätösten tekemisessä ja toimii näiden mukaisesti
 • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Structure

Select all (58+ cr)