KOPSYVSAX Advanced Studies in German Language and Culture (60+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Syventävissä opinnoissa viestintäosaaminen monipuolistuu kattamaan yhä vaativampia suullisia ja kirjallisia tekstitaitoja painopisteenä argumentatiiviset, tieteelliset ja muut työllistymistavoitteiden näkökulmasta keskeiset tekstilajit. Osaaminen ja asiantuntijuus laajenevat ja syvenevät myös opiskelijan yksilöllisten valintojen mukaisesti. Tutkinnon tuottamaa teoreettista ja käytännön osaamista sovelletaan monitieteisesti aitoihin työelämätehtäviin peilaten.

Learning outcomes

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

  • osaa kommunikoida joustavasti ja tehokkaasti saksaksi vaativissa, akateemisissa ja työelämään liittyvissä suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
  • osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja raportoida saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
  • on perehtynyt syvemmin johonkin kielen- tai kulttuurintutkimuksen osa-alueeseen ja osaa soveltaa oppimaansa uuden tiedon tuottamisessa
  • tuntee hyvin oman alansa käsitteistön, teoriat ja metodit ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan ja soveltaa niitä työelämän tarpeisiin sekä
  • osaa toimia työelämässä oman alansa kehittäjänä.

Structure

Select all (60+ cr)