Master's Degree Programme in Science of Sport Coaching and Fitness Testing

Degree title:
Master of Sport Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Valmennus- ja testausopin maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia osaajia valmennuksen ja testauksen vaativiin asiantuntijatehtäviin. Valmennus- ja testausopin koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat fyysisen kunnon ja suorituskyvyn harjoittaminen erilaisten tavoitteiden suunnassa ja harjoitusvaikutusten seuranta käyttäen hyväksi tarkkoja mittausmenetelmiä. Maisteri osaa itsenäisesti toteuttaa korkealaatuisia liikuntabiologista osaamista edellyttäviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Hän osaa työskennellä yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa myös kansainvälisesti.

Learning outcomes

Valmennus- ja testausopin pääaineesta valmistuvalla on tutkimustietoon perustuvat tiedot fyysisen kunnon ja suorituskyvyn eri osa-alueiden mittaamisesta ja harjoittamisesta. Tätä tietoa hän osaa soveltaa käytännössä testaamisessa ja harjoittelun ohjaamisessa ihmisille, joilla on erilaisia liikuntataustoja urheilijoista eri ikäisiin kuntoliikkujiin ja kuntoutujiin. Hän tietää liikunnan ja liikkumattomuuden vaikutukset fyysiseen toimintakykyyn, terveyteen ja koettuun hyvinvointiin elämänkulun eri vaiheissa ja osaa soveltaa biomekaniikan ja liikuntafysiologian tieteenalojen menetelmiä tutkittaessa ja kehitettäessä fyysisiä ominaisuuksia eri kohderyhmille. Valmennus- ja testausopin maisterilla on monitieteinen ja laaja-alainen näkemys liikuntaharjoittelusta ja urheiluvalmennuksesta.

Structure

Select all (75+ cr)