Master's Degree Programme in Wellness Technology

Degree title:
Master of Sport Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Hyvinvointiteknologian maisteriohjelmaan valituilla opiskelijoilla on vähintään yliopiston kandidaatin tutkinto tai soveltuva (insinööri tai tradenomi) AMK-tutkinto. Hänellä on taustaopintoja luonnontieteisiin, tekniikkaan, ja/tai informaatioteknologiaan liittyen vähintään 50 op. Hyvinvointiteknologian liikuntabiologisen maisterikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ihmisen ja teknologian välisiä yhteyksiä liikunnan ja hyvinvoinnin viitekehyksessä. Koulutuksessa keskitytään biomekaniikan ja fysiologian perusteisiin ja keskitytään henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa suunniteltuihin omakohtaisiin tavoitteisiin. Pro gradu-tutkielma tehdään joko biomekaniikan tai liikuntafysiologian pääaineeseen. Valmistuneet liikuntatieteiden maisterit voivat sijoittua liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä edistäviin teknologia- ja palvelualan yrityksiin asiantuntijoiksi. Valmistuneilla on valmiuksia tuotekehitykseen ja yrityksen perustamiseen.

Learning outcomes

Hyvinvointiteknologian maisteriohjelmasta valmistuvalla liikuntatieteiden maisterilla (LitM) on laaja-alainen osaaminen ihmisen elimistön rakenteesta, toiminnasta ja adaptaatioista liikunnan ja terveyden viitekehyksessä sekä liikuntabiologisista mittausmenetelmistä. Maisteri hallitsee syvällisesti valitsemansa erikoistumisalan tutkimus- ja analyysimenetelmiä sekä kokeellisen tutkimuksen prosessin oman pro gradu –tutkielman teon kautta. Hän osaa suhtautua kriittisesti eri mittausteknologiaan ja ymmärtää niiden mahdolliset puutteet sekä ymmärtää menetelmien ja fysiologian/biomekaniikan välisen yhteyden. Hän osaa työskennellä yhteistyössä eri alan asiantuntijoiden kanssa, tuottaa tieteellistä asiatekstiä ja viestiä tieteellisestä tutkimuksesta vastuullisesti.

Structure

Select min. 120 cr