Master's Degree Programme in Biomechanics

Degree title:
Master of Sport Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Biomekaniikan maisteriohjelman tavoitteena on kouluttaa laaja-alaisia osaajia biomekaniikan alan vaativiin asiantuntijatehtäviin. Biomekaniikan koulutuksessa keskeisiä teemoja ovat ihmisen liikkumisen mekaniikka ja hermostollinen säätely sekä niiden mukautuminen fyysiseen aktiivisuuteen elämänkaaren aikana. Maisteri osaa itsenäisesti toteuttaa korkealaatuisia biomekaanista osaamista edellyttäviä tutkimus- ja kehityshankkeita. Hän osaa työskennellä yhteistyössä alan johtavien asiantuntijoiden kanssa myös kansainvälisesti. 

Learning outcomes

Biomekaniikan pääainesta valmistuva ymmärtää liikkumisen mekaniikkaa ja sen hermostollista säätelyä. Hän ymmärtää kehoon kohdistuvaa kuormitusta liikesuorituksissa ja tuntee mekanismit niiden taustalla. Hän osaa kerätä, analysoida ja tulkita ihmisestä mitattavia biosignaaleja. Lisäksi hän osaa soveltaa biomekaniikan mittausmenetelmiä ratkaistakseen liikunnan, fyysisen harjoittelun ja inaktiivisuuden mekanistisia kysymyksiä liikunnan, urheilun ja kuntoutuksen viitekehyksessä.

Structure

Select all (98+ cr)