YVIS424 Professional Profiles and Evaluation of Personal Expertise (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tällä opintojaksolla opiskelija perehtyy erilaisiin uranäkymiin ja pohtii omia urasuunnitelmiansa sekä harjoittelee oman osaamisensa esittelemistä.

Suoritustavat

Kirjalliset tehtävät ja näyteportfolio.

Arviointiperusteet

Näyteportfolio ja kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää syvällisemmin eri sektoreiden organisaatioissa ja viestintätoimistoissa toimivien viestinnän asiantuntijoiden erilaisia profiileja
- tietää, millaista osaamista erilaisissa tehtävissä ja erilaisissa toimintaympäristöissä työskenteleviltä viestinnän ammattilaisilta odotetaan
- vahvistuu oman ammattiprofiilinsa ja ammatti-identiteettinsä suhteen
- osaa reflektoida tähän mennessä oppimaansa ja hahmottaa, millaisia tietoja ja taitoja vielä tarvitsee
- osaa esitellä, arvioida ja tulkita omaa osaamistaan ja sen kehittymistä
- löytää näkökulmia osaamisensa tuotteistamiseen ja myymiseen
- osaa suunnitella tulevaisuuttaan työelämässä.

Study materials

Artikkelipaketti.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Näyteportfolio ja kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Näyteportfolio ja kirjallisten tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjalliset tehtävät ja näyteportfolio.

Teaching