YVIS423 On-The-Job Learning (10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojaksolla opiskelija toimii yhteisöviestinnän tehtävissä aidoissa työelämän tilanteissa. Työssä oppiminen harjaannuttaa soveltamaan teoreettista tietoa käytäntöön ja kehittää opiskelijan työelämävalmiuksia.

Suoritustavat

Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä harjoitteluraportti.

Arviointiperusteet

Harjoittelujakso sekä harjoittelusuunnitelman ja raportin tekeminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää yhteisöviestinnän asiantuntijan tehtävän ja työkäytännöt organisaatioissa
- osaa soveltaa yhteisöviestinnän osaamista alan työtehtävissä
- tunnistaa yhteisöviestinnän osaamisensa vahvat ja kehittämistä vaativat alueet.

Literature

  • Theaker, A. & Yaxley, H., The public relations strategic toolkit: an essential guide to successful public relations practice.; ISBN: 9780203143650
  • Wilcox & Cameron, Public relations: Strategies and tactics.; ISBN: 9781292056586
  • Asunta, L. 2016. The role, the goal and the soul of professional public relations. Constructing a holistic model for PR professionalism. Väitöskirja, julkaistu sarjassa Studies in humanities, no. 276. Jyväskylän yliopisto.; ISBN: 1459-4331; 276

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Harjoittelujakso sekä harjoittelusuunnitelman ja raportin tekeminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Harjoittelujakso sekä harjoittelusuunnitelman ja raportin tekeminen suhteessa osaamistavoitteisiin.
Language:
Finnish
Study methods:

Harjoittelusuunnitelma, vähintään kahden kuukauden mittainen ohjattu harjoittelu Suomessa tai ulkomailla sekä harjoitteluraportti.

No published teaching