XSUX7001 Akateemiset tekstitaidot opetuksen keskiössä - intensiivikurssi ulkomaisten yliopistojen suomen kielen opettajille (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2021-2022

Description

Kurssilla pureudutaan kielten ammattilaisten opiskelussa ja työelämässä tarvitsemaan kielitaitoon ja sen opettamiseen. Kurssin keskiössä on tarkastella, millaisia akateemisia tekstitaitoja suomen kielen ja kulttuurin opiskelijat tarvitsevat opiskelussaan ja tulevilla urapoluillaan ja kuinka suomen kielen opetuksessa voitaisiin yhä paremmin tukea näiden tekstitaitojen kehittymistä. Akateemisilla tekstitaidoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä erilaisten multimodaalisten, puhuttujen ja kirjoitettujen opiskelu- ja työelämätekstien kanssa toimimista, kuten analysointia, tuottamista, tiedon muokkaamista ja sen eteenpäin esittämistä tilanteen mukaisella tavalla.

Kurssilla osallistujat suunnittelevat käytännöllisen opintokokonaisuuden (esim. projekti tai opetuskokeilu), jonka tavoitteena on tukea opiskelijoiden akateemisten tekstitaitojen kehittymistä. Kokonaisuuden työstäminen aloitetaan jo ennen kurssin alkua ennakkotehtävässä. Opintokokonaisuutta työstetään kurssilla luento- ja alustusosuuksien pohjalta pareittain ja/tai pienryhmissä sekä itsenäisesti. Työstämisen tuloksena syntyneet ideat esitellään kurssin loppuseminaarissa. Luennoilla kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja tekstitaitotutkimuksen uusista virtauksista sekä käytännön opetukseen nivoutuvista esimerkeistä. Osallistujilta edellytetään aktiivista osallistumista kurssin kaikkiin osioihin ja koko kurssin keston ajan. Kurssin opetuskieli on suomi.

Learning outcomes

Kurssin jälkeen osallistuja...

  • tuntee keskeisimmät suomen kielen ja kulttuurin opiskelijan tarvitsemat tekstitaidot,
  • on tutustunut tuoreimpiin tekstitaitoihin keskittyviin tutkimuksiin,
  • on tutustunut pedagogisiin sovellusmahdollisuuksiin,
  • osaa soveltaa tutkimustietoa omaan opetukseensa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistujilta edellytetään opintokokonaisuuden suunnittelua ja aktiivista osallistumista kurssityöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching