XRUL008 Swedish for Students of Sport Technology (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Liikuntabiologisten ja -teknologisten teemojen suullinen ja kirjallinen käsittely ruotsiksi erilaisilla suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja kurssitehtävien hyväksytty suorittaminen.


Learning outcomes

- Hallitsee tieteenalansa ruotsinkielistä käsitteistöä.

- Osaa hyödyntää tieteenalan ruotsinkielistä tutkimuskirjallisuutta.

- Osaa viestiä omasta tieteenalastaan sekä suullisesti että kirjallisesti kontekstiin sopivalla tavalla.

Description of prerequisites

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot (taitotaso B1 kts. kurssiarviointi) sekä Ammattikorkeakoulussa suorittu ruotsin kurssi/suoritetut ruotsin kurssit.

Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista sekä kurssitehtävien tekemistä. Osaaminen arvioidaan asteikolla 0-5 ja arvostelu perustuu kokonaisarvioon tehtävien suorittamisesta.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
No published teaching