VISA1010 Interpersonal Communication Competence (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Tutustutaan viestintäkompetenssin ja vuorovaikutusosaamisen kehittymisen ja kehittämisen teoreettisiin lähtökohtiin sekä opitaan analysoimaan vuorovaikutustaitoja.

Suoritustavat

Luennot, analyysitehtävät ja tentti

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija

  • tuntee viestinnän opetusalan tradition
  • osaa jäsentää viestintäosaamista ja ymmärtää vuorovaikutustaitojen kehittymisen lähtökohdat
  • osaa soveltaa viestintäkompetenssiin liittyviä käsitteitä vuorovaikutuskäyttäytymisen analysointiin
  • osaa hakea ja antaa viestintäosaamiseen liittyvää palautetta, joka tukee omaa ja toisten oppimista.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 1. vuosi

Literature

  • Morreale, Spitzberg & Barge 2013. Communication. Motivation, knowledge, skills
  • Trenholm & Jensen, Interpersonal communication (7. tai uudempi painos)

Completion methods

Method 1

Description:
Suositus ajoituksesta: 1. vuosi
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja analyysitehtävien ja tentin suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa (80 %). Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, analyysitehtävät ja tentti

Teaching