TTIY1101 Terveystieteiden asiantuntijuus (1 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Terveystieteiden opintokokonaisuuden I suunnittelu sekä kokonaisuuden tuoman osaamisen pohdinta ja peilaaminen omaan koulutusohjelmaan.

Description

Kurssilla tehdään alkuun HOPS ja loppuportfolio/-reflektio. Tämän lisäksi haastattelutehtävä, jossa haastateltavana esim. terveysalan AMK-tutkinnon suorittanut opiskelija, jolla on työkokemusta terveydenhuollon ammatissa. Tulevaisuuden visioiden pohtiminen sekä itsearviointi/reflektio terveystieteiden opintojen annista ja merkityksestä.   

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • tunnistaa terveystieteiden opintokokonaisuuden opiskelun luonteen, opintojen keskeiset sisällöt sekä kokonaisrakenteen, 
  • osaa suunnitella ja arvioida omaa oppimistaan ja opiskeluaan terveystieteiden suunnassa, 
  • on aloittanut osaamistavoitteiden saavuttamisen seuraamisen portfolion avulla, 
  • tunnistaa opiskelun merkityksen ja mahdollisuudet oman asiantuntijuutensa suuntaamisessa 
  • osaa arvioida miten terveystieteiden opinnot tukevat oman opintosuunnan opintojen tuottamaa asiantuntijuutta ja miten terveystieteellinen osaaminen tulee näkymään tulevissa työtehtävissä. 

Completion methods

No completion methods