TJTP1110 Introduction to Information Systems (3 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssi käsittelee tietojärjestelmätieteen keskeisiä osa-alueita: Tietoyhteiskunnan kehitys ja historia; Tietojärjestelmät ja tietojärjestelmätiede; Tietojärjestelmien kehittäminen; Elektroninen liiketoiminta; Tietojärjestelmät organisaatioissa; Tietojärjestelmien käyttö ja käyttäjät; Informaatioturvallisuus ja -yksityisyys; Tietojärjestelmäosaaminen, työmahdollisuudet ja urapolut

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen tapahtuu luentoihin ja muuhun materiaaliin perustuvilla kirjallisilla tehtävillä.

Arviointiperusteet


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 1) ymmärtää tietojärjestelmätieteen keskeiset osa-alueet, työmahdollisuudet ja urapolut, 2) osaa soveltaa tietojärjestelmiin ja tietojärjestelmätieteen osa-alueisiin liittyviä peruskäsitteitä ja 3) osaa analysoida tietojärjestelmiin liittyviä ajankohtaisia haasteita ja mahdollisuuksia.

Description of prerequisites

Kurssilla ei ole esitietovaatimuksia. Kurssi on ensimmäinen tietojärjestelmätieteen opintojakso. Kurssin ensisijainen kieli on suomi, joskin kurssilla käsitellään myös englanninkielistä materiaalia.

Study materials

Kurssin kirjallisuus koostuu kirjojen luvuista, artikkeleista ja/tai muista materiaaleista.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching