TJTA3501 Logical database design (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan tietokannan looginen rakenne ja lisätään tietokantaan dataa sekä tutustutaan spesifisiin kohdealueisiin ja SQL-predikaatteihin. Lisäksi kurssilla on vuodesta riippuen erilaisia temaattisia moduuleita. Kurssilla ei ole lähiopetusta.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija:

  • Osaa asentaa tietokannanhallintajärjestelmän ja perustaa tietokantainstanssin.
  • Osaa toteuttaa tieteelliseen teoriaan perustuvan suunnitelman mukaisen tietokannan loogisen rakenteen.
  • Osaa suunnitella kohdealuetta palvelevaa tietokannan dataa ja lisätä datan tietokantaan.
  • Osaa toteuttaa monimutkaisiakin kyselyitä tietokantaansa.

Additional information

Harjoitustyön ohjeistus julkaistaan kurssin ilmoittautumisajan päätyttyä kurssin postilistalla.

Description of prerequisites

  • IT-perusopinnot, erityisesti ITKA204 (tai ITKA2004) hyvällä arvolauseella suoritettuna.
  • Hyvä englannin kielen taito (kurssilla luetaan tieteellisiä artikkeleita).
  • Tarvitset oman tietokoneen, jolle asennat tietokannanhallintajärjestelmän.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching