TJTA3004 Maturity Test (0 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/kypsyysnayte

Suoritustavat

Laaditaan kirjallinen kypsyysnäyte.

Arviointiperusteet

Kypsyysnäytteen sisällön arvioi oppiaineen edustaja ja kieliasun tarkistaa kielikeskuksen hyväksymä kielentarkastaja.

Learning outcomes

Opintojakson tavoitteena on osoittaa tekijän perehtyneen tutkielman aihepiiriin ja hallitsevan hyvän äidinkielen taidon.

Description of prerequisites

Kurssille osallistuva opiskelija on tyypillisimmin tietojärjestelmätieteen kolmannen vuosikurssin opiskelija, joka on jättänyt kandidaattitutkielman tarkastettavaksi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Kypsyysnäytteen sisällön tarkastus (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching
x

exam (0 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching