TJTA237 Information Technology and Law (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojakson ja luentojen sisältö: 1) johdatus oikeusinformatiikkaan sekä informaatio- ja tietotekniikkaoikeuteen), 2) yksityisyyden, tietosuojan ja tietoturvallisuuden perusteet lainsäädän-nön näkökulmasta, 3) tieto- ja viestintärikoksista rikoslain pohjal-ta, 4) sähköisen asioinnin ja viestinnän juridiikkaa (mm. sähkö-postin suoja), 5) immateriaalioikeuden (IPR) perusteet tieto- ja viestintätekniikan näkökulmasta, 6) tekijänoikeuden ja muun immateriaalioikeuden erityiskysymyksiä ICT-alalla, 7) ICT-alan sopimusmallit ja -käytännöt, 8) ICT-alan vakiosopimusehdot: JIT2007, IT2010, 9) julkisen hankintamenettelyn erityiskysymyksiä ICT-alalla.

Suoritustavat

Kurssin suoritustapana on lopputentti, joka perustuu luentojen materiaaliin ja kirjallisuuteen

Arviointiperusteet

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää noin 50 % kurssin tentin kokonaispistemäärästä. Muut arvosanat tämän jälkeen määräytyvät lineaarisesti.

Learning outcomes

Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tietotekniikkaan, tiedon käsittelyyn ja tiedon välittämiseen liittyviä oikeudellisia ongelmia sekä informaatioteknologiaa ja viestintää koskevaa lainsäädäntöä.

Description of prerequisites

Opintojaksolle osallistuu pääasiassa informaatioteknologian tiedekunnan opiskelijoita, mutta myös jonkin verran opiskelijoita muista tiedekunnista. Suurimmalla opiskelijoista ei ole minkäänlaisia juridisia taustatietoja, mutta osa opiskelijoista on tutustunut juridiikan peruskäsitteisiin esimerkiksi osana kauppaoikeuden opintojaan.

Literature

  • Oikeus tietoon – informaatio-oikeuden perusteet, Edita Publishing Oy, 2019
  • Tietohallinnon hankintojen ennakoidun arvon laskennan oikeudellinen sääntely, Oikarinen, Tommi, artikkeli 12.2.2018, löytyy osoitteesta https://www.edilex.fi/artikkelit/18511
  • Käyttäjän tiedollisten oikeuksien suhde tietoverkossa tarjottavan palvelun käyttöehtoihin, Voutilainen, Tomi – Galkin, Denis artikkeli 3.10.2017, löytyy osoitteesta https://www.edilex.fi/artikkelit/18103
  • Yhteentoimivuus julkisissa IT-hankinnoissa, Lehtoviita, Juho – Voutilainen, Tomi Lakimies 2015/6 s. 834-855, löytyy osoitteesta https://www.edilex.fi/lakimies/15877

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching