TJTA2020 Human–computer interaction (3 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan ihmisen ja tietokoneen välistä vuorovaikutusta teknologian, liiketoiminnan ja ihmisen näkökulmista.

Suoritustavat

Luennot, lopputentti.


Arviointiperusteet

Tenttimenestys.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset tekijät ihmisen ja tietokoneen välisessä vuorovaikutuksessa; tuntee ihmisen ja tietokoneen väliset rajapinnat ja niiden toiminnan; tuntee käyttöliittymä- ja käyttäjäkokemussuunnittelun keskeiset tekijät ja osaa soveltaa niitä graafisen käyttöliittymän kontekstissa.

Description of prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Study materials

Tarkentuvat kurssilla.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching