TILS681 Nonparametric and Robust Methods (4–5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Klassiset tilastotieteen keskiarvotyyppiset menetelmät ovat optimaalisia vain normaalijakaumaoletuksen vallitessa. Tällä kurssilla käsitellään niin sanottuja mediaanityyppisiä ja Hodges-Lehmann -tyyppisiä menetelmiä. Menetelmät tuottavat estimaatteja, jotka eivät ole herkkiä poikkeaville havainnoille (robusteja), ja testejä, jotka ovat jakaumasta riippumattomia (parametrittomia). Kurssilla tutustutaan kahden tai useamman käsittelyn vaikutusten vertailuun liittyviin menetelmiin sekä robusteihin regressiomenetelmiin. Aikataulun salliessa käsitellään myös parametrittomia regressiomenetelmiä (ydinregressio, splinit). Menetelmien käyttöä ja ominaisuuksien tutkimista harjoitellaan R-ohjelmiston avulla.

Learning outcomes

Kurssin menestyksellisesti suorittanut opiskelija:
  • tuntee keskiarvo-, mediaani- ja Hodges-Lehmann -tyyppisten menetelmien perusteorian
  • osaa tutkia menetelmien ominaisuuksia tietokonesimulointien avulla
  • osaa valita empiiriseen aineistoon sopivan menetelmän sekä soveltaa menetelmää R-ohjelmiston avulla

Description of prerequisites

Tilastollinen päättely 1 ja 2, Todennäköisyyslaskenta 1 ja 2 tai vastaavat tiedot, R-kurssi.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Arviointiin vaikuttavat menestys kurssitentissä ja mahdollisesti aktiivisuus harjoitustehtävien tms. tekemisessä sekä harjoitustyöstä suoriutuminen. Arviointiperusteet esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Harjoitukset, harjoitustyö ja kurssitentti. Suoritustavat esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.

No published teaching
x

Exam (4–5 cr)

Type:
Exam
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssin lopputentissä hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan yleensä vähintään puolet tentin maksimipisteistä. Arviointiperusteet esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.
Language:
Finnish
Study methods:

Kurssin lopputentti. Suoritustavat esitellään tarkemmin opetusohjelmassa.

No published teaching