TIES560 Designing and Implementing a Computer Science Course (2–6 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojakson perusideana on myöntää opintopisteitä suunnitellusta ja toteutetusta tietotekniikan opintojaksosta. Opintosuorituksen saaminen edellyttää suorituksesta sopimista etukäteen, suunnitelmallista toteutusta sekä opiskelijapalautteen keräämistä toteutuneelta opintojaksolta. Opintojaksosta saatava arvosana määräytyy mm. suunnitelmallisuuden sekä opiskelijapalautteen perusteella. Opintosuorituksen laajuus (2-6 op) määräytyy toteutetun opintojakson laajuudesta sekä tehdystä työmäärästä.

Opetusmuodot: itsenäinen työskentely

Suoritustavat

Tapauskohtaisesti
Suorittaminen sovitaan henkilökohtaisesti tentaattorin kanssa.

Learning outcomes

Osaamistavoitteet sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (2–6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
No published teaching