TIEA2300 The basics of machine learning (3–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Peruskäsitteet. Koneoppimisalgoritmien peruselementit. Ohjaamattoman ja ohjatun koneoppimisen menetelmien ja opetusalgoritmien periaatteet. Mallien validointi ja testaaminen. Käytännön harjoituksia Python kirjastoja hyödyntäen.

Suoritustavat

Harjoitukset, tentti ja harjoitustyö

Arviointiperusteet

Tentti ja harjoituspisteet

Learning outcomes

Opiskelija osaa koneoppimisen keskeiset käsitteet, koneoppimismenetelmän peruselementit ja datapohjaisten mallien opettamisen periaatteet. Opiskelija ymmärtää sekä ohjatun ja ohjaamattoman oppimisen että selittävän ja ennustavan analytiikan erot. Opiskelija osaa esikäsitellä dataa, muodostaa laskennallisesti piirteitä, ohjelmoida ja soveltaa algoritmeja mallien opettamiseen erilaisissa koneoppimistehtävissä simuloituja ja käytännön aineistoja sekä koneoppimiskirjastoja käyttäen. Opiskelija osaa arvioida ja vertailla numeerisesti ja tilastollisesti koneoppimismallien suorituskykyä.

Description of prerequisites

Ohjelmointi 1, Algoritmit 1; Lineaarialgebran perusteet ja Johdatus tilastotieteeseen suositeltavia.

Study materials

Luentokalvot

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching