TIEA1130 Object Oriented Design and Programming (3–5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Information Technology
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Oliosuuntautuneesta suunnittelusta, toteutuksesta. Arkkitehtuurin perusteet. Yksityiskohtaisesta suunnittelua ja toteutusta. Esimerkkejä eri ohjelmointikielillä. Uudelleenkäytön keinoja. Mallit (patterns) apuna ohjelmistokehityksessä. UML-kuvauksen soveltaminen käytännössä. Olio-ohjelmointi.

Opetusmuodot:
Luennot ja harjoitukset.

Suoritustavat

Luennot, tentti ja harjoitukset.

Learning outcomes

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija:
- Ymmärtää oliolähestymistavan käsitteistön ja erityispiirteet
- Osaa siirtyä analyysistä suunnitteluun ja suunnittelusta ohjelmointiin
- Osaa luoda sekä arkkitehtuurin että yksityiskohtaisen suunnitelman yksinkertaisille järjestelmille
- Tuntee arkkitehtuuri- ja (suunnittelu)mallien sekä hyvien suunnitteluperiaatteiden perusteet
- Osaa arvioida olemassa olevia suunnitelmia yo. suunnitteluperiaatteiden pohjalta
- Tuntee perustekniikat käyttöliittymien ja olioiden pysyvyyden mallinnukseen oliopohjaisen järjestelmän osana
- Hallitsee olio-ohjelmoinnin perusteet
- Osaa soveltaa UML:ää yksinkertaisteen kuvaukseen
- Ymmärtää UML-kuvausten yhteyden toteutusympäristöön

Additional information

Course has to be completed during the teaching period, not including the re-examination afterwards.

Description of prerequisites

TJTA113 Tietojärjestelmien kehittäminen tai vastaava (esim ITKP112 Oliosuuntautunut analyysi), sekä ohjelmoinnin perusteet tai ITKP102 Ohjelmointi 1.

Literature

  • Luentomateriaali ja valittuja julkaisuja.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (3–5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching