TERS1009 Communication Strategies and Advocacy in Health Promotion (2 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Yhteiskunnallisen tason viestintä- ja vaikuttamisstrategiat terveyden edistämisessä
Terveyden edistämisen viestintä- ja vaikuttamiskampanjoiden vaikuttavuus

Suoritustavat

Luento (2 h)
Kirjallisuuden suorittaminen oppimistehtävänä

Arviointiperusteet

Kirjallinen tehtävä 100 %

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • analysoida terveyden edistämisen vaikuttamiseen ja viestintään liittyviä teoreettisia jäsennyksiä, strategioita ja menetelmällisiä ratkaisuja

  • kriittisesti arvioida terveyden edistämisen viestintä- ja vaikuttamiskampanjoiden mahdollisuuksia, rajoitteita ja vaikuttavuutta 

Literature

  • Parvanta C, Nelson DE, Harner NR. (2017) Public Health Communication: Critical Tools and Strategies 1st Edition. Jones & Bartlett Learning. (530 s). (soveltuvin osin)
  • Kurssilla jaettava materiaali

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching