SKIS417 Queer linguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla tarkastellaan seksuaalisuutta, seksuaali-identiteettejä ja sukupuolta yhteiskunnallisina kieleen ja kielenkäyttöön liittyvinä ilmiöinä. Kurssilla tutustutaan alan historialliseen kehitykseen ja nykytilaan tutkimuskirjallisuuden avulla.

Arviointiperusteet

Kirjalliset oppimistehtävät, lukupiiri, yhteiseen sisällöntuottamiseen osallistuminen. Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset oppimistehtävät. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee alan historiallisen kehityksen ja poliittisen historian
  • osaa tarkastella seksuaalisuutta ja sukupuolta yhtenä sosiaalisena taustamuuttujana
  • ymmärtää heteronormatiivisen ja binäärisen seksuaali- ja sukupuolikäsityksen yhteiskunnallisen merkityksen ja näihin liittyvät valtarakenteet ja miten nämä näkyvät kielenkäytössä
  • tuntee alan tutkimuskirjallisuutta ja osaa arvioida sitä kriittisesti.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjalliset oppimistehtävät, lukupiiri, yhteiseen sisällöntuottamiseen osallistuminen.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjalliset oppimistehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset oppimistehtävät, lukupiiri, yhteiseen sisällöntuottamiseen osallistuminen.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, kirjallisuus ja kirjalliset oppimistehtävät.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset oppimistehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjalliset oppimistehtävät.

Teaching