SKIS407 Special Issues in Sociolinguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssilla perehdytään johonkin sosiolingvistiseen tutkimusalaan. Kurssin teemat vaihtelevat kurssin opettajan mukaan.

Arviointiperusteet

Tutkimuksiin perehtyminen ja niiden esittely, osallistuminen yhteiseen sisällöntuotantoon tai muut kurssin työmuotoihin soveltuvat arviointikohteet. Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset tehtävät. 

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee jonkin sosiolingvistisen tutkimusalan teoreettiset lähtökohdat, tutkimuskohteet ja menetelmät
  • tuntee tutkimusalaa koskevaa tutkimuskirjallisuutta
  • osaa selittää jonkin tutkimusalan keskeisiä tavoitteita sekä keskustella tutkimuksista ja arvioida niitä
  • ymmärtää sosiolingvistisen tutkimusotteen yhteiskunnallisen relevanssin.

Compulsory prerequisites

Study materials

Jaetaan ja sovitaan kursilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tutkimuksiin perehtyminen ja niiden esittely, osallistuminen yhteiseen sisällöntuotantoon tai muut kurssin työmuotoihin soveltuvat arviointikohteet.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tutkimuksiin perehtyminen ja niiden esittely, osallistuminen yhteiseen sisällöntuotantoon tai muut kurssin työmuotoihin soveltuvat arviointikohteet.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, lukupiiri tai jokin muu ryhmän ja kurssin opettajan kanssa sovittava työskentelytapa.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish
Study methods:

Kirjalliset tehtävät. Itsenäisestä työskentelystä sopimiseksi ota yhteyttä opintojakson vastuuhenkilöön.

Teaching