SKIS4009 Lexicology (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla perehdytään leksikologiaan kielitieteen osa-alueena ja käsitellään suomen sanaston kehitystä, sananmuodostusta ja sanastonhuoltoa.

Arviointiperusteet

Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja oppimispäiväkirja. Itsenäisessä suoritustavassa kirjalliset tehtävät. 

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija 

  • ymmärtää leksikon aseman osana kielen järjestelmää.
  • tuntee etymologisen tutkimuksen metodit ja yleiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä suomen sanaston tarkasteluun.
  • ymmärtää sanaston joustavana kokonaisuutena, joka kehittyy sekä spontaanisti että tietoisen ohjailun tuloksena.
  • perehtyy sanastonhuoltoa ja terminologiaa käsitteleviin kysymyksiin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja oppimispäiväkirja.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen kontaktiopetukseen (läsnäolo vähintään 80 %) ja oppimispäiväkirja.
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus ja oppimispäiväkirja.

No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish

Teaching