SKIS3008 Text Editing and Consulting in Practice (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Opintojaksolla perehdytään työelämän kirjalliseen viestintään ja työelämän keskeisimpien tekstilajien kirjoittamiseen sekä palautekäytänteisiin.

Arviointiperusteet

Kirjalliset tehtävät. Kontaktiopetukseen osallistuttaessa lisäksi tekstien arviointi ja palaute kirjallisesti ja suullisesti. Kontaktiopetuskurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tuottaa, toimittaa ja huoltaa erilaisia työelämän tekstejä ja perustella omat ratkaisunsa
  • hallitsee kannustavan ja konkreettisen palautteenannon käytänteitä
  • osaa antaa kirjoittajalle ohjeita kirjoittamistaitojen kehittämiseen sekä suullisesti että kirjallisesti
  • osaa suunnitella ja toteuttaa kielenkäyttöön liittyvää koulutusta työelämän tarpeisiin.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät, tekstien arviointi ja palaute kirjallisesti ja suullisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäinen työskentely on mahdollinen opiskelijalle, joka tekee tekstinhuoltotyötä.
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät, tekstien arviointi ja palaute kirjallisesti ja suullisesti. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa (60 %).
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kirjalliset tehtävät.
Language:
Finnish

Teaching