SAXS2070 Cooperation Project in Teaching (5–10 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opintojakson autenttisena oppimisympäristönä toimii lukiolaisille suunnattu, pääosin digitaalinen saksan kielen ja kulttuurin opintokokonaisuus. Projektin kautta opiskelijat pääsevät harjoittelemaan käytännössä kurssikokonaisuuden suunnittelua, toteutusta ja arviointia sekä työelämän keskeisiä metataitoja, kuten ongelmanratkaisua, kriittistä ajattelua, ajanhallintaa ja tiimityöskentelyä. 

Suoritustavat

Opintojakso järjestetään kontaktiopetuksena. Suoritustapaan sisältyy itsenäinen pari-/pienryhmätyöskentely.

Learning outcomes

Projektikurssin suoritettuaan opiskelijalla on kokemusta

  • lukiolaisille suunnatun opintokokonaisuuden suunnittelu-, toteutus- ja arviointityöstä
  • digitaalisten oppimisympäristöjen ja työkalujen käytöstä sekä
  • työelämän metataitojen käytännön soveltamisesta.

Additional information

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät

Study materials

Julkaistaan opintojakson oppimisympäristössä

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, itsenäinen pari-/pienryhmätyöskentely.
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Jatkuva arviointi ja oppimistehtävät
Language:
Finnish
Study methods:

Kontaktiopetus, itsenäinen pari-/pienryhmätyöskentely.

Study materials:

Oppimisympäristössä

No published teaching