SAXS2036 Literature II (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
German
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Opiskelija syventää kirjallisuuden tutkimuksen käsitteistön tuntemustaan sekä tulkinta- ja analyysitaitojaan ohjaajan kanssa sovittavan kirjallisuuden pohjalta. Analysoitavat teokset valitaan kahdelta aikakaudelta.

Suoritustavat

Suoritustapaan sisältyvät itsenäinen työskentely ja ohjaajan kanssa sovittavat oppimistehtävät. Opintojakso voidaan korvata ulkomaisessa yliopistossa suoritetulla opintojaksolla.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • on syventänyt ymmärrystään tekstin ja monilukutaidon käsitteistä
  • osaa analysoida kirjallisuuden eri lajityyppejä kirjallisuudentutkimuksen käsitteistöä, näkökulmia ja menetelmiä hyödyntäen
  • osaa dokumentoida ja reflektoida omaa luku- ja analyysikokemustaan
  • osaa tarkastella kriittisesti ja analyyttisesti saksankielisen alueen yhteiskuntaa, historiaa ja kulttuuria kaunokirjallisten tekstien valossa ja ymmärtää lähde- ja kohdekulttuurisen kontekstin merkityksen kaunokirjallisten tekstien tulkinnassa.

Additional information

Arviointiperusteet

Oppimistehtävät

Compulsory prerequisites

  • Prerequisite group 1
  • OR
  • Prerequisite group 2
    • SAXA1020 Literary Studies I (4–5 cr)Not published for this curriculum period

Completion methods

Method 1

Description:
Itsenäinen työskentely ja ohjaajan kanssa sovittavat oppimistehtävät.
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Oppimistehtävät
Language:
German
Study methods:

Itsenäinen työskentely ja ohjaajan kanssa sovittavat oppimistehtävät.

No published teaching