RUOS2003 Language Expertise in Changing Society (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla opiskelija syventää valmiuksiaan toimia kieliasiantuntijana monikielisessä ja muuttuvassa työelämässä ja lisää tietoisuuttaan kieliasiantuntijan työn ja professionaalisuuden ulottuvuuksista, mahdollisuuksista ja haasteista. Kurssi syventää monialaisen kieliasiantuntijan ammattikuvaa ja antaa opiskelijalle lisävalmiuksia työskennellä monikielisen viestinnän, kielten ja kääntämisen parissa eri organisaatioissa ja konteksteissa. Kurssilla vahvistetaan oman kieliasiantuntijuuden tunnistamista ja tutustutaan myös kieliasiantuntijan työssä tarvittaviin teknisiin apuvälineisiin.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, mahdollisuuksien mukaan vierailijaluennot ja ekskursiot, oppimistehtävät/tentti TAI itsenäisesti suoritettava harjoittelu ja harjoitteluraportti.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

 • tuottaa vaativia omaan erikoisalaansa liittyviä tekstejä erilaisia apuvälineitä ja monikielisiä tekstejä hyödyntäen,
 • tuottaa viestinnällisesti tarkoituksenmukaisia suullisia ja kirjallisia tekstejä,
 • tarkastella eri tekstilajeja oikeakielisyyden ja viestinnällisyyden näkökulmasta ja antaa niistä rakentavaa palautetta sekä
 • käyttää kieliasiantuntijan tärkeimpiä teknisiä apuvälineitä sähköisistä sanakirjoista ja tietokannoista tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmiin.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla 0-5. Itsenäisesti suoritettava harjoittelu ja harjoitteluraportti arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Compulsory prerequisites

Recommended prerequisites

Study materials

Opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Literature

 • Språkrådet (2013). Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Stockholm: Norstedts.
 • Språkrådet (2016). Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Norstedts.
 • M. Tandefelt (red.) (2017). Språk i skola ovh samhälle. https://www.sls.fi/sv/utgivning/sprak-i-skola-och-samhalle
 • Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, mahdollisuuksien mukaan vierailijaluennot ja ekskursiot ja oppimistehtävät/tentti.
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen sekä oppimistehtävät/tentti.
Select all marked parts

Method 2

Description:
Itsenäisesti suoritettava harjoittelu ja harjoitteluraportti.
Evaluation criteria:
Harjoittelun hyväksytty suorittaminen ja harjoitteluraportti.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Osallistuminen opetukseen ja oppimistehtävät/tentti
Language:
Swedish
Study methods:

Kontaktiopetus, itsenäinen työskentely, mahdollisuuksien mukaan vierailijaluennot ja ekskursiot, oppimistehtävät/tentti

Study materials:

Opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin oppimisympäristön kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Literature:
 • Språkrådet (2013). Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Stockholm: Norstedts.
 • Språkrådet (2016). Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Norstedts.
 • https://www.sls.fi/sv/utgivning/sprak-i-skola-och-samhalle
 • Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
Pass - fail
Evaluation criteria:
Harjoittelun hyväksytty suorittaminen ja harjoitteluraportti
Language:
Swedish
Study methods:

Itsenäisesti suoritettava harjoittelu ja harjoitteluraportti.

Study materials:

Opettajan ohjeiden mukaan. Kurssin Moodle-sivun kautta jaettava materiaali sekä kurssikirjallisuus.

Literature:
 • Språkrådet (2013). Från ett språk till ett annat. Om översättning och tolkning. Stockholm: Norstedts.
 • Språkrådet (2016). Textvård. Att läsa, skriva och bedöma texter. Stockholm: Norstedts.
 • https://www.sls.fi/sv/utgivning/sprak-i-skola-och-samhalle
 • Artikkeleita opettajan ohjeiden mukaan.

Teaching