RUOS1220 Tandem Course (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kurssilla opiskelija perehtyy tandemopetukseen sekä teorian että käytännön kautta ja syventää omaa kieli- ja oppimiskäsitystään. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee tandemopiskelun pedagogisiasovelluksia ja osaa suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisen opiskelukokonaisuuden tandemopetuksen menetelmiä hyödyntäen. Tandemopetuksen tavoitteena on madaltaa oppijoiden kynnystä käyttää toista kotimaista kieltä, laajentaa kielellistä repertuaaria ja vahvistaa itsevarmuutta kielenkäyttäjänä. Tandemopetuksessa oppija saa myös mahdollisuuden kielten kontrastiiviseen vertailuun, mikä vahvistaa oppijan kykyä ymmärtää opiskeltavan kielen ilmauksia, sanoja ja rakenteita suhteessa omaan äidinkieleen.

Suoritustavat

Lähitapaamiset, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu ja oman materiaalin laatiminen.

Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija

  • tuntee omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa toisen kotimaisen kielen käyttäjänä
  • on tietoinen omasta kieli- ja oppimiskäsityksestään
  • tuntee tandemopiskelun pedagogisia sovelluksia
  • osaa suunnitella ja toteuttaa tarkoituksenmukaisen opiskelukokonaisuuden tandemopetuksen menetelmiä hyödyntäen sekä
  • ymmärtää paremmin kieltenopettajan työn moninaisuutta.

Additional information

Arviointiperusteet

Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.

Suositus ajoituksesta

3.-5. vuosi

Literature

Completion methods

Method 1

Description:
Lähitapaamiset, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu ja oman materiaalin laatiminen.
Evaluation criteria:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kurssiarvosana määräytyy kurssilla suoritettavien tehtävien sekä aktiivisen osallistumisen perusteella.
Language:
Swedish
Study methods:

Lähitapaamiset, oppimistehtävät, itsenäinen opiskelu ja oman materiaalin laatiminen.

Literature:
No published teaching